top of page
За Нас - Хора от Народа, About us

ХОРА ОТ НАРОДА

Хора от Народа е българска организация, целяща възстановяването и възхода на българската държава, народ и култура. Ние даваме пример чрез собствените си действия като подкрепяме и развиваме родината си. Помагаме в нужда напълно доброволно и обединяваме истинските българи в цял свят, насочвайки ги към благородни дела. Наша цел е да създадем качествени условия за живот на българския народ и бъдещите поколения, да предадем своя опит и знания, да оставим след себе си развити отрасли и да поставим една солидна основа за светло бъдеще. Чрез изявите си ние искаме да мотивираме хората, като им покажем, че качествен живот в България е възможен, когато сме сплотени, задружни и работим рамо до рамо, въпреки лошите условия.

Цели, Приоритети, Войн, Стрелец, Goals, Priorities, Warrior, Archer

Цели и Приоритети

1. Обединяване на всички българи в България и чужбина


2. Възстановяване на хранителния суверенитет на България (възстановяване на селата, животновъдството и земеделието)


3. Включване в доброволчески акции (залесяване, почистване и възстановяване)


4. Културна и просветна дейност


5. Завръщане на българите от чужбина в България


6. Почитане и запазване на българските традиции

Цели и Приоритети

Сметка за дарения - Сдружение Хора от Народа

BG76UNCR70001525374142

IBAN: 

Пламен Ангелов: +359 8766 772 21

Галин Иванов: +359 8960 851 58

Телеграм: Заедно за България

Сметка за дарения - Сдружение Хора от Народа

BG76UNCR70001525374142

IBAN: 

Телеграм:

Заедно за България

+359 8960 851 58

Галин Иванов:

+359 8766 772 21

Пламен Ангелов:

Хора от Народа Лого, Hora ot Naroda Logo

Свържете се с нас